top of page

regulamin

Spk

Przed Tobą regulamin Spotkań Przy Kawie - jest to prosty zbiór praw i obowiązków uczestników, który wszystkim nam ma ułatwić wspólne życie ;)

Bez nazwy-9.png

Postanowienia ogólne:

Eventy Spotkanie Przy Kawie, powstały, aby w przyjaznych warunkach, móc poszerzać portfolio, uczyć się od siebie wzajemnie, poszerzać bazę kontaktową do przyszłych współprac, wymieniać doświadczenia i spędzać czas w przyjaznym gronie.

Każdy z uczestników eventu Spotkanie Przy Kawie, zobowiązuje się przeczytać regulamin przed przystąpieniem do wydarzenia, oświadcza również, że akceptuje go - jest to bowiem warunek konieczny do wzięcia udziału w wydarzeniu.

1: Cele wydarzenia:

 • Poszerzanie portfolio

 • Budowanie bazy kontaktów

 • wymiana doświadczeń

 • wzajemna nauka, poszerzanie wiedzy
   

2: Zapisy:
 

 • Jeśli chcesz zapisać się na nasz event, musisz wykazywać się choćby minimalnym doświadczeniem w profesji, w której chcesz wystąpić na Kawie - w tym celu w formularzu rejestracyjnym, musisz załączyć link do swojego portfolio.

 • Ilość miejsc na każdym evencie jest ograniczona, a warunkiem zarezerwowania sobie miejsca jest wpłacenie zadatku na konto organizatorki podane w mailu zwrotnym po rejestracji.

 • W razie Twojej rezygnacji z udziału w wydarzeniu zadatek zwracamy jedynie w przypadku znalezienia kogoś, na Twoje miejsce (przez Organizatorkę lub Ciebie).

 • Jeśli zrezygnujesz z brania udziału w evencie do 24h przed SPK, obowiązuje Cię całkowita opłata za udział w wydarzeniu - chyba że uda się znaleźć za Ciebie zastępstwo.

 

3: Udział w wydarzeniu:

 • Podczas eventu wszyscy zobowiązani są do zachowywania maksymalnego poziomu profesjonalizmu - są to spotkania fotograficzne, których cele zostały wypisane w punkcie 1. Osoby, których cele przyjścia na wydarzenie będą widocznie mijały się z celami organizatorki, niestety zostaną wyproszone z wydarzenia, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów uczestnictwa.

 • Ponieważ jednym z głównych celów, dla których powstały te wydarzenia jest poszerzanie portfolio przez wszystkich uczestników (tj. osoby fotografujące, modelki, modeli, osoby odpowiedzialnych za makeup i projektantów), każda z osób fotografujących zobowiązuje się oddać min. 4 zdjęcia z każdej sesji stworzonej podczas SPK, wszystkim osobom zaangażowanym w konkretne projekty (modelka /  model / wizaż / projektant), w przeciągu miesiąca od zakończenia eventu (w tym jeden bliski portret dla wizażystek).

 • W przypadkach szczególnych - problemy ze sprzętem, nieudany set, problemy rodzinne itp. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w reguły, jednak o takich okolicznościach musi zostać poinformowany cały team biorący udział w zdjęciach + organizatorka.

  W innym wypadku, jeśli osoba fotografująca będzie nagminnie spóźniać się z oddaniem zdjęć z sesji, bądź też nie będzie oddawać ich wcale, nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnych eventach.

 

4: Praca podczas wydarzenia:

 • Każda z osób fotografujących podczas eventu może pracować w taki sposób, jaki jej to odpowiada - w systemie 1 x 1 (fotograf/ka x model/ka), bądź w grupach. Warunkiem pracy w grupach jest jednak jasne określenie zasad pracy, tak by każdy z uczestników miał możliwość wykonania dobrych zdjęć.

 • W sytuacji, w której osoba fotografująca podchodzi robić zdjęcia do teamu, który stworzył już pewną koncepcję i jest w trakcie jej uwieczniania, należy za każdym razem zapytać o zgodę na wspólną pracę. Jednocześnie przypominam jednak, że komunikacja działa w dwie strony - bardzo proszę o jasne stawianie sobie wzajemnych granic.

   

  Pytamy jeśli chcemy dołączyć do pracy już pracujących przy projekcie osób.

  Jeśli ktoś nie pyta, a dołącza - reagujemy bo mamy do tego pełne prawo.
   

 • Jeśli modelka / model, podczas wydarzenia nie chce współpracować z którąś z osób fotografujących, musi to bardzo jasno zakomunikować. Jeśli tego nie zrobi, a po wykonanej wspólnie pracy zażąda by osoba fotografująca usunęła zdjęcia - otrzyma zakaz wstępu na kolejne wydarzenia.

 • Modelki oraz modele sami decydują o tym, komu pozują i w jakim zakresie - nie ma tutaj żadnego przymusu pracy z konkretnymi osobami, czy przy konkretnych projektach. Uprasza się więc o rozważne podchodzenie do projektów - w szczególności tych gdzie występują nagości. Jeśli modelka / model zgodzą się na jakkolwiek rozbierane zdjęcia, a później nie pozwolą ich publikować z racji faktu, że są rozebrane, mija się to z celem poszerzania portfolio, a konsekwencją tego, będzie zakaz udziału w kolejnych wydarzeniach.

 • Osoba fotografująca ma maksymalnie 40 min ciągiem na pracę z jedną osobą pozującą.

 • Do dyspozycji naszych uczestników są zwykle sylwetki od projektantów odzieży - korzystać może z nich każdy, jednak należy pamiętać, że wykonane zdjęcia są do dyspozycji nie tylko fotografa / modelki / modela i wizażystki, ale również projektanta, w której sylwetce była modelka / model.

 • W momencie uszkodzenia sprzętu studyjnego w trakcie wydarzenia bądź też wyrządzenia jakichkolwiek szkód w miejscu eventu, przez któregokolwiek z uczestników, biorą oni odpowiedzialność za ewentualne koszta naprawy uszkodzonego sprzętu.

 • Każda z wizażystek ma obowiązek wykonać podczas wydarzenia jeden własny, autorski makijaż (z obowiązku tego może sama siebie zwolnić). Czas przeznaczony na ten makijaż to max 1.5

5: Po zakończonym evencie:
 

 • Po każdym evencie Organizatorka udostępnia uczestnikom plik na dedykowanej grupie na Facebooku. Plik ten należy uzupełnić danymi, które pozwolą na szybkie oznaczenie uczestników w mediach społecznościowych - jeśli oczywiście sobie tego życzą, jest tam też informacja o tym, która wizażystka malowała, którą modelkę / modela,  zdjęcia sylwetek użyczonych przez projektantów, oraz kontakt do nich.

 • Po wydarzeniu osoby fotografujące umieszczają zdjęcia na specjalnym serwerze, udostępnionym przez Organizatorkę, dzięki czemu każdy z uczestników ma do nich dostęp, Organizatorka natomiast może kontrolować czy osoby fotografujące wywiązują się z terminowości.

 • Wszyscy uczestnicy Spotkań przy kawie pracują podczas eventu na zasadach TFP, a co za tym idzie, wykluczają możliwość zarabiania na wykonanych zdjęciach, sprzedaży ich  - chyba że umowa pomiędzy uczestnikami będzie mówiła inaczej.

6: Prawa OrganizatorKI do tworzenia materiału backstage
 

 • Organizatorka podczas każdego eventu tworzy materiał zza kulis wydarzenia -  wideo jak i foto. Każdy z uczestników, przed rozpoczęciem wydarzenia ma prawo do odmowy utrwalania jego wizerunku, jeśli jednak tego nie zrobi, uznaje się, że wizerunek ten może zostać utrwalony.

 • Materiał zza kulis, o którym mowa w poprzednim punkcie jest udostępniany wszystkim uczestnikom eventu na wspóldzielonym serwerze - każdy (łącznie z Organizatorką) może korzystać z niego do autopromocji w mediach społecznościowych oraz stronach www przez 15 lat.
   

7: Prawa OrganizatorKI do wykorzystywania prac uczestników w promocji wydarzenia
 

 • Każdy, kto udostępnia swoje prace na współdzielonym serwerze zgadza się na umieszczanie swoich prac w mediach społecznościowych eventu Spotkanie się Przy Kawie w celu promocji własnej jak i samego wydarzenia.

 • Organizatorka podczas wstawiania zdjęć wykonanych przez uczestników zobowiązuje się podpisywać cały zespół pracujący nad zdjęciem zgodnie z informacjami zawartymi w pliku z mediami społecznościowymi, o którym mowa w punkcie 5 ppkt.

 • Istnieje możliwość odstąpienia od wyżej wymienionej zgody na publikację zdjęć - plik z informacją na ten temat należy umieścić w folderze ze swoimi zdjęciami lub też przesłać drogą mailową.


   

Postanowienia końcowe

Wydarzenia Spotkanie Przy Kawie powstały, by zrzeszać osoby, które są w różny sposób, w różnym stopniu powiązane z branżą fotograficzną. Naszym celem jest samorozwój, poszerzanie horyzontów, tworzenie sztuki - mniejszej i większej. Robimy to wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku, chęci pomocy i rozwoju - każdy uczestnik więc zobowiązany jest do tego by podobnie jak Organizatorzy, podchodzić do udziału w wydarzeniu w sposób otwarty, a do uczestników z wzajemnym szacunkiem.
Mamy nadzieję, że wydarzenia te stworzą pewną społeczność, której niestraszne będzie zadawanie pytań, która będzie się wzajemnie napędzać i sama też będzie stwarzać sobie okazje do twórczego działania.

bottom of page